Close

اعتیاد جنسی

چه مقدار رابطه جنسی باعث اعتیاد می شود؟

حساس سازی: تشکیل یک ابر حافظه شرطی شده  یادگیری، حافظه و عادتها که می توانند در یک گفته قدیمی اما درست خلاصه شوند “سلولهای عصبی که با هم فعال می شوند. به هم سیمکشی می شوند. سیمکشی مجددی که  در پس اعتیاد است تا حدودی از دلتا فاس بی ایجاد […]

Read More...

اعتیاد به رابطه جنسی اینترنتی

به خاطر دلایل سیاست مدارانه، جدا سازی معتادان به رابطه جنسی از معتادان اینترنتی قدیمی، دیرتر انجام شد. علاوه بر  ، مطالعه مطالعات انجام شده در بالا بیش از  ۱۳۰ مطالعه بر “معتادان اینترنتی” منتشر شده، و تمام آنها این تغییرات مغزی را، که در معتادان مواد هم دیده می […]

Read More...

علائم اعتیاد جنسی

تحریکهای جنسی بیش از حد: تحریک های جنسی شما بیش از حد است و احساس می کنید قادر به کنترل کردن آنها نیستید. فعالیت جنسی بدون احساس لذت: حتی اگر یک حس شما را مجبور به انجام یک واکنش جنسی خاص بکند باز با این وجود ممکن است این فعالیت […]

Read More...